ျမန္မာတို႔ ဆံုဆည္းရာ
"ျမန္မာတို႔ ဆံုဆည္းရာ ဖိုရမ္"သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ေပးျခင္းကို ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။


ျမန္မာတို႔ အားလံုးဆံုဆည္းႏိုင္ဖို႔ ဒီဖိုရမ္ေလးကို ျပဳလုပ္ထားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္..
 
HomeSearchRegisterLog in
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဆိုက္ http://mmfp.findtalk.biz ကို ၀င္ေရာက္ေသာ Guest အား ေႏြးေထြးစြာနဲ႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္ဗ်ာ.....

 ေရးသားခ်က္ ေခါင္းစဥ္မ်ား  ျပန္စာ အေရအတြက္  ေရးသားသူအမည္  ၾကည့္႐ႈမႈ အေရအတြက္  ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ 
No new posts 0 ခုmanawphyulay415 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Aug 01, 2012 12:23 pm တြင္
manawphyulay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 0 ခုmanawphyulay219 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Aug 01, 2012 12:03 pm တြင္
manawphyulay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 0 ခုmanawphyulay198 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Aug 01, 2012 11:58 am တြင္
manawphyulay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုmanawphyulay403 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Dec 06, 2011 12:30 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 0 ခုmanawphyulay303 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Oct 19, 2011 1:26 pm တြင္
manawphyulay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 0 ခုmanawphyulay314 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Oct 19, 2011 1:15 pm တြင္
manawphyulay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 4 ခုလလူသား543 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Thu Oct 13, 2011 7:45 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 4 ခုadorer607 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Oct 12, 2011 10:28 pm တြင္
ko.shine.ko မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 2 ခုAdmin439 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Oct 12, 2011 10:25 pm တြင္
ko.shine.ko မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုmanawphyulay346 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Sat Oct 01, 2011 5:17 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 0 ခုmanawphyulay318 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Fri Aug 05, 2011 11:21 am တြင္
manawphyulay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 0 ခုmanawphyulay332 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Fri Aug 05, 2011 11:17 am တြင္
manawphyulay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 0 ခုwiramoenay632 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Mon Jul 25, 2011 7:09 pm တြင္
wiramoenay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 3 ခုnviruslao490 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Sep 07, 2010 5:58 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုnviruslao428 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Sep 07, 2010 1:28 pm တြင္
Admin မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 0 ခုnviruslao382 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Sun Sep 05, 2010 10:27 am တြင္
nviruslao မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 2 ခုkolin481 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Sun Aug 15, 2010 3:10 am တြင္
kolin မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 0 ခုkolin376 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Fri Aug 06, 2010 6:08 pm တြင္
kolin မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုေ၀ယံ457 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Aug 04, 2010 6:24 am တြင္
autumkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 6 ခုလမင္းလင္း420 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Mon Aug 02, 2010 10:43 pm တြင္
aungnaingtun မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုiloveruby416 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Mon Aug 02, 2010 3:51 pm တြင္
ေ၀ယံ မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 3 ခုadorer477 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Thu Jul 29, 2010 9:01 pm တြင္
adorer မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 5 ခုေ၀ယံ449 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Thu Jul 22, 2010 9:27 pm တြင္
myitthathar မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 5 ခုAdmin434 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Jul 21, 2010 6:11 pm တြင္
thettway မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 2 ခုmyitthathar413 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Wed Jul 21, 2010 4:54 pm တြင္
Admin မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 5 ခုiloveruby465 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:58 pm တြင္
adorer မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 2 ခုလလူသား423 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:57 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 4 ခုiloveruby518 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:56 pm တြင္
adorer မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 2 ခုAdmin426 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:52 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုလလူသား414 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:47 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 3 ခုAdmin466 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:45 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုAdmin438 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:43 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုAdmin621 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:41 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုAdmin367 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:35 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 1 ခုAdmin420 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:32 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 3 ခုလလူသား802 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:30 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 3 ခုလလူသား454 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 7:28 pm တြင္
lkaunglay မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
No new posts 5 ခုဩရသ484 ႀကိမ္ေနာက္ဆံုးေရးသားခ်က္ကို on Tue Jul 20, 2010 4:18 pm တြင္
Admin မွ ေရးသားခဲ့သည္။ ၾကည့္႐ႈရန္ ( View latest post )
 Back to top 
Jump to:  
New posts ေရးသားခ်က္အသစ္ရွိပါသည္။
New posts [ Popular ] ေရးသားခ်က္အသစ္ရွိပါသည္။ (လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး)
New posts [ Locked ] ေရးသားခ်က္အသစ္ရွိပါသည္။ (ေရးသားခ်က္ ေခါင္းစဥ္ပိတ္ထားသည္။)
No new posts ေရးသားခ်က္အသစ္မရွိပါ။
No new posts [ Popular ] ေရးသားခ်က္အသစ္မရွိပါ။ (လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး)
No new posts [ Locked ] ေရးသားခ်က္အသစ္မရွိပါ။ (ေရးသားခ်က္ ေခါင္းစဥ္ပိတ္ထားသည္။)
ေၾကညာခ်က္မ်ား ေၾကညာခ်က္မ်ား
Global announcement Global announcement
Sticky Sticky
Make a forum | © phpBB | Free forum support | Contact | Report an abuse | Free forum